x

사이트맵

지회지부 부설기관
주단기보호센터 목록
주단기보호센터
 >  지회지부 부설기관 >  주단기보호센터

주단기보호센터찾기

01. 주소/주단기보호센터명 검색

게시물 검색
주       소
인천광역시 연수구 선학로14, 정문상가
전       화
032-817- 2092
팩       스
032-817-2093
주       소
인천광역시 연수구 선학로14, 정문상가2층
전       화
032-818- 2075
팩       스
032-818-2085
주       소
인천시 남동구 석정로 501(간석동, 경신빌딩 3층)
전       화
032-508- 2097
팩       스
032-508-2098
주       소
인천광역시 부평구 마장로24, 만월빌딩3층
전       화
032-330- 1307
팩       스
032-330-1308
주       소
인천광역시 부평구 평천로319-5, 대전빌딩2층
전       화
032-517 -0630
팩       스
032-517-0632
주       소
인천광역시 부평구 안남로62, 한솔상가3층
전       화
032-508- 6974
팩       스
032-508-6975
주       소
인천광역시 중구 영종해안북로1000-26, 하늘문화센터복지동2층
전       화
032-747- 0421
팩       스
070-4101- 0422
주       소
인천광역시계양구장기동138-14, 명인빌딩3층
전       화
032-546- 4800
팩       스
032-546-3200
주       소
인천광역시 계양구 아나지로198번길10, 골드프라자302호
전       화
070-4111- 7393
주       소
인천광역시 연수구 선학로14, 정문상가2층
전       화
032-817- 2092
팩       스
032-817-2093
주소 : (07236) 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 6층 603호
한국장애인부모회
전화 : 02-2678-3131 팩스 : 02-2676-9746
이메일 : kpatkp2000@gmail.com

COPYRIGHT©한국장애인부모회
All right reserved. Designed by 미르웹에이전시